• ~17000Polubień
 • ~10000Kontaktów
 • ~400Followersów
 • ~30Obserwujących
 • ~30Obserwujących
 • Mariusz Tomaszewski - Skuteczność w Życiu i Biznesie

  Blog

  5 poziomów projektowania i planowania życia

  Świat pędzi coraz szybciej i zaczyna nam brakować czasu na odpowiednie planowanie życia. Mamy coraz więcej na głowie i coraz trudniej określić, co ma dla nas priorytetowe znaczenie, a co jest drugorzędne. Chcemy mieć coraz większy wpływ na naszą rzeczywistość a coraz trudniej nam się zorganizować. Próbujemy projektować i planować życie, ale okoliczności zewnętrzne skutecznie nam w tym przeszkadzają. Co zatem robić, aby z powodzeniem realizować nasze cele?

  Jak projektować i planować życie?

  Z mojego doświadczenia wynika, że kluczem jest odpowiednie podejście do wyznaczania działań oraz spójność na wszystkich poziomach planowania życia. Pomieszanie i brak jasności może wynikać z nieodróżniania, czym jest cel a czym pojedyncze działanie. Ustalamy sobie cele i oczekujemy, że od razu je zrealizujemy. Bez włożenia wysiłku w odpowiednie zaplanowanie ich realizacji.

  Zdarza się również, że cele nie poruszają nas i nie wzbudzają naszej motywacji. Przyczyny mogą być różne. Jedną z nich jest brak spójności z tym, co jest nasze a tym, co niekoniecznie wynika z naszych nadrzędnych celów i naszego pomysłu na siebie.

  Warto więc sprawdzić, czy działania, które podejmujemy, wynikają z naszej życiowej misji i czy są spójne na wszystkich poziomach. Czy mamy wpływ na planowanie życia, czy jesteśmy wytworem okoliczności i tego, czego oczekują od nas inni?

  Poziom 5: Życiowa Misja i Wartości

  Misja i Wartości określają ogólny kierunek oraz zasady postępowania w życiu. W pewnym sensie definiują naszą tożsamość. Są jednym z najgłębszych i najsilniejszych źródeł motywacji. Pozwalają wytrwać na drodze do realizacji nawet tych najodleglejszych i najbardziej ambitnych celów.

  Misja

  Nazywana inaczej celem nadrzędnym lub sensem życia. Jasno określa, co jest dla Ciebie najważniejsze. To ona wskazuje kierunek działań i rozwoju oraz Twoje życiowe priorytety. Misja obejmuje najważniejsze obszary Twojego życia i jest wyrazem tego, co w Tobie najlepsze. Może być Twoją myślą przewodnią i zawierać się w jednym zdaniu lub być bardziej opisowa (kilka zdań). Z zasady im krótsza, tym lepsza.

  Misja odpowiada na pytania:
  • Kim jesteś i po co istniejesz? W jakim celu się urodziłeś?
  • Do czego zostałeś stworzony? Jakie jest Twoje powołanie?
  • Jaki jest najważniejszy, nadrzędny cel Twojego życia?
  • W czym jesteś dobry? Jakie są Twoje mocne strony?
  • Co nadaje Ci sens? Co go odbiera?
  • W jaki sposób chcesz zmienić świat?

  Misja obejmuje całe Twoje życie i jest punktem wyjścia do planowania życia. Nie musisz dzielić jej na obszary i Twoje życiowe role. Jest ponad nimi. To, że nie będzie zawierała wszystkiego, niczemu nie szkodzi. Chodzi o opisanie (odkrycie) tego, czemu jesteś w stanie „poświęcić” swoje życie. Ostatecznie, jeśli bardzo potrzebujesz, możesz określić swoją misję indywidualną, rodzinną i zawodową (biznesową).

  Bez uświadomionej i sprecyzowanej misji jesteśmy biernymi obserwatorami życia i płyniemy z prądem.  Pozwalamy na to, aby inni ludzie lub okoliczności decydowały o naszym życiu i nadawały mu kierunek. Jesteśmy trochę jak statek na morzu bez steru, rzucany przez prądy morskie i wiatr w różnych kierunkach.

  Misja życiowa to coś, co raczej odkrywamy niż wymyślamy. Viktor Frankl #misja #inspiracja #motywacja Click To Tweet

  Misja nie musi być dokładna i najczęściej nie będziesz mógł zmierzyć poziomu jej realizacji. Jest raczej drogą niż celem. Określa kierunek w naszym życiu, ale nie stanowi podstawy bieżących działań. Konieczne jest bowiem sformułowanie konkretnych i wymiernych celów, które z misją będą współgrały.

  Przykład misji:

  Pomagam zmieniać życie innych ludzi na lepsze. Tworzę przestrzeń i możliwości do rozwoju. Wspieram innych w podnoszeniu swojej skuteczności w różnych obszarach i lepszym radzeniu sobie z wyzwaniami codzienności.

  Wartości

  Są to standardy, według których przebiega Twoje życie na drodze realizacji Misji. Określają zasady postępowania, które nie ulegają częstym zmianom. Wartości są tym, z czym się utożsamiasz i czego jesteś w stanie bronić za wszelką cenę. Jeśli prowadzisz biznes, to Wartości będą tym, co się nie zmienia, niezależnie od sytuacji na rynku.

  Wartości odpowiadają na pytania:
  • Co kieruje Twoimi zachowaniami?
  • Co jest dla Ciebie ważne, a co najważniejsze?
  • Jakie są Twoje kluczowe zachowania i postawy?
  • Co sobą reprezentujesz?
  • Jakie są Twoje priorytety?
  • Co sobie cenisz najbardziej?

  Jeśli Misja jest kierunkiem podróży Twojego życia, to Wartości są paliwem i kodeksem zasad, którymi kierujesz się na tej drodze.

  Przykłady Wartości:

  Odwaga, Służenie innym, Odpowiedzialność, Uczciwość, Rozwój, Autentyczność, Szacunek itp.

  Misja i Wartości są pewnego rodzaju KONSTYTUCJĄ, na podstawie których podejmujesz wszystkie życiowe decyzje. Płyną raczej z serca niż z rozumu.

  Poziom 4: Wizja przyszłości a planowanie życia

  Wizja to przyszły, pożądany stan Twojego życia. Stanowi ona obraz przyszłości i tego, w jaki sposób chcesz postrzegać swoje życie oraz jak mają widzieć Cię inni. Jest zestawem dążeń i aspiracji związanych z przebiegiem Twojego życia i miejscem, do którego chcesz dotrzeć.

  Wizja odpowiada na pytania:
  • Dokąd zmierzam? W jaki sposób zmaterializuje się moja Misja i Wartości?
  • Jak ma wyglądać kompletny sukces? Po czym go poznam?
  • Jak sobie wyobrażam moją przyszłość?
  • W jaki sposób chcę myśleć o sobie w przyszłości?
  • Co chcę, aby inni mówili na mój temat?
  • Co chcę po sobie pozostawić?

  Wyrażasz ją wszystkim zmysłami. Określasz, co będziesz widział, co będziesz słyszał, myślał, czuł itd.

  Możesz podejść do jej precyzowania na dwa sposoby:

  Obszary życia

  Po pierwsze, możesz wyznaczyć kilka najważniejszych obszarów planowania życia. Przykłady takich obszarów znajdziesz w artykule o tym, jak dobrze zakończyć i podsumować rok. Mogą to być m.in. Twoja praca, związek, finanse, rozwój osobisty itp. Ważne, aby były to obszary, które mają duże (kluczowe) znaczenie w Twoim życiu. Po określeniu tych obszarów ustalasz dokładnie, w jakim miejscu jesteś (opis, poziom zadowolenia) oraz gdzie chcesz dojść, używając wyżej wymienionych pytań.

  Role życiowe

  Drugie podejście, to określenie tzw. ról życiowych i opisanie wizji ich realizacji. W zależności od tego, na jakim etapie życia jesteś i jaki jest jego kontekst, tych ról może być kilka.

  Może to być np. rola ojca/matki, partnera, przełożonego, pracownika, przyjaciela, psychologa itp. To wszystkie te role, które są najbardziej wyraźne w Twoim obecnym życiu i mają dla Ciebie największe znaczenie.

  Możesz określić od 5 do 8 takich obszarów lub ról i sprecyzować dla nich wizję.

  Popularnym ćwiczeniem na określenie swojej wizji jest ćwiczenie „80 urodziny”.

  Przenosisz się w przyszłość i wyprawiasz przyjęcie z okazji urodzin. Obecne są na nim wszystkie osoby, które uznałeś za najważniejsze w swoim życiu. Każda z nich wygłasza przemówienie na Twój temat i przekazuje Ci swoje „wyrazy uznania”. Określasz, co chciałbyś usłyszeć od każdej z tych osób – na temat swoich osiągnięć, tego, kim dla nich byłeś, czy wpływu, jaki wywarłeś na ich życie.

  Jeśli wizja „80 urodzin” jest dla Ciebie zbyt abstrakcyjna lub zbyt odległa, możesz określić swoją wizję w krótszej perspektywie. Twoja wizja może się zmieniać, ponieważ Ty się zmieniasz i Twoje życie się zmienia.

  Różnica pomiędzy wizją a misją jest taka, że wizja ma swój koniec i jest określonym stanem końcowym, a misja jest ponadczasowa i nigdy się nie kończy. Wizja jest celem Twojej podróży a misja i wartości drogą w planowaniu życia. Wizja może być bardziej opisowa niż misja.

  Przykład wizji:

  Stworzyłem rentowną firmę, która daje zatrudnienie innym ludziom. Jestem uznanym pracodawcą w regionie. Moja firma działa na podstawie wyznawanych przeze mnie wartości i zasady etyki. Jestem autorytetem i inspiracją dla ludzi, z którymi współpracuję i którymi się otaczam. Jako firma stworzyliśmy portal e-szkoleń, w którym każdy znajdzie wartościową wiedzę i inspirację do zmiany swojego życia na lepsze. Organizujemy szkolenia i konferencje, dzięki którym wpływamy na podniesienie efektywności i poprawę jakości życia Polaków.

  Wizja może być rozbudowana i bardzo opisowa. Im bardziej szczegółowo i konkretnie ją opiszesz, tym większą motywację wzbudzi oraz ułatwi wyznaczanie celów.

  Poziom 3: Planowanie życia – Cele

  Cele ustalają pozycję, w której chcesz się znaleźć w perspektywie krótko i średnio terminowej. Określają, co chcesz konkretnie zrealizować w ciągu najbliższych 1-5 lat. Mówią o tym, co musisz (chcesz) osiągnąć, aby Twoja wizja stała się rzeczywistością. Są bardziej konkretne niż wizja, mają dokładną datę realizacji i powinny być jasno i konkretnie sprecyzowane.

  Cele odpowiadają na pytania:
  • Co zrealizuję po drodze do realizacji wizji?
  • Co dokładnie chcę osiągnąć?
  • Jakie będą moje kluczowe dokonania?
  • Jakie są pośrednie cele do realizacji wizji?
  • W jaki sposób zrealizuję wizję?

  Pewnie słyszałeś o metodzie SMART w ustalaniu celów, więc nie będę się na jej temat się rozwodził. Zresztą na temat tego, w jaki sposób podchodzę do ustalania i realizacji celów, będę jeszcze pisał na blogu.

  Przykłady celów:
  • Stworzyć ciekawego i poczytnego bloga z 25 tysiącami subskrybentów, do 31.12.2018r.
  • Stworzyć trzy flagowe programy szkoleń do 30.06.2017r.
  • Napisać książkę o strategiach wprowadzania zmian w życiu – do 31.12.2020r.

  Dobrze byłoby, abyś nie przesadzał z ambicjami (i kto to mówi? :)) i nie wyznaczał sobie zbyt dużej ilości celów. Zazwyczaj mamy tendencję do przeszacowywania naszych możliwości i zbyt wiele bierzemy sobie na głowę. Pisałem o tym w artykule na temat stawiania celów i tyranii bycia niewystarczającym.

  Z mojego doświadczenia wynika, że 1 do 3 większych celów jest optymalną liczbą, którą jesteśmy w stanie realizować w tym samym czasie. Oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna i zależy od Twojej sytuacji życiowej. Zachęcam Cię jednak do przeanalizowania, czy nie oczekujesz od siebie zbyt wiele. Pamiętaj, że w ramach każdego z celów, często będziesz musiał zrealizować kilka projektów, a każdy z nich będzie wymagał podjęcia określonej liczby działań. Pamiętaj o tym, aby Twoje planowanie życia nie skończyło się na planowaniu i niczym więcej.

  Poziom 2: Planowanie życia – Projekty

  Projekty, to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia i aktywności, które wymagają od Ciebie podjęcia więcej niż jednego działania. Działania te są powiązane ze sobą w określony sposób i zmierzają do osiągnięcia konkretnego celu. Mają z góry zaplanowany początek i koniec. Zazwyczaj trwają od kilku dni, do kilku miesięcy.

  Projekty odpowiadają na pytania:
  • Co musisz zrobić, aby Twój cel stał się rzeczywistością?
  • Jakie złożone zadania musisz wykonać?
  • Jakie są etapy (kamienie milowe) w realizacji celu?
  • Co jest najważniejszym elementem gwarantującym osiągnięcie sukcesu?
  • Jakie są komponenty (moduły)?

  W zależności od wielkości projektu może on być zestawem kilku lub nawet kilkuset działań. I tak np. wyprawienie imprezy urodzinowej będzie składało się z kilku lub kilkunastu czynności (zaprosić gości, zarezerwować stolik w restauracji, wybrać menu itp.) a budowa domu będzie już dużo bardziej złożonym projektem. Duże projekty, mogą dzielić się na „podprojekty” lub etapy. W przypadku budowy domu mogłyby to być np.: zakup działki budowlanej, budowa domu (stan surowy zamknięty), wykończenie domu, przeprowadzka. W ramach każdego z tych „podprojektów” wyznaczasz określone zadania do realizacji.

  Przykłady projektów:
  • Opracować e-booka dla czytelników newslettera: „Jak znaleźć pracę marzeń?”
  • Zatrudnić pracownika d.s. marketingu
  • Zorganizować i przeprowadzić szkolenie „Life & Career Management

  Każdy projekt powinien mieć opisany pożądany rezultat, tzn. dokładne wyobrażenie tego, jaki ma być jego efekt (produkt). Im dokładniej to zrobisz, tym bardziej będziesz pewny, jakie działania musisz podjąć, aby go zrealizować.

  Poziom 1: Pojedyncze działania

  Ostatnim, najniższym poziomem planowania życia są działania. Są to wszystkie kroki i pojedyncze zadania, które możesz wykonać w stosunkowo krótkim czasie i skreślić ze swojej listy. Większość z nich zrobisz „na raz”, zabierając się za nie i kończąc bez przerywania. Zajmą Ci od kilku minut do kilku godzin. Będą to wszystkie zadania typu: wynieść śmieci, odpisać na maila, zadzwonić do rodziców, zarezerwować nocleg w hotelu, przygotować ofertę dla klienta itp.

  Może to być również lista pojedynczych działań do zrobienia w ramach danego projektu. Dzięki rozbijaniu projektów na pojedyncze działania projekt wydaje się bardziej przyjazny i mniej „straszy” wielkością. 🙂

  Działania odpowiadają na pytania:
  • Co powinieneś teraz zrobić, aby zrealizować projekt?
  • Jakie jest najbliższe możliwe zadanie do zrealizowania?
  • Jaki jest najmniejszy krok, jaki możesz wykonać?
  • Jaka jest pojedyncza czynność do zrobienia?
  • Co możesz zrobić w najbliższych 15 minut, aby przybliżyć się do celu?

  Rozbijanie projektów na drobne czynności zapobiega odkładaniu na później i dokładniejszemu planowaniu życia. Dzięki realizacji kolejnych działań widzisz efekty swojej pracy i wzrasta Twoja motywacja.

  Przykłady działań:
  • Zrobić spis treści do e-booka
  • Ustalić zakres zadań dla nowego pracownika
  • Zarezerwować miejsce na przeprowadzenie szkolenia

  Czyniąc rzeczy wielkie, zaczynaj od rzeczy drobnych. Laozi #działanie #inspiracja #motywacja Click To Tweet

  Planowanie życia, czyli od misji do realizacji

  Dobre opisanie i planowanie życia na każdym z tych poziomów jest kluczem do ustalania priorytetów oraz wiąże się z zasadami, które przybliżają nas do zrozumienia, jak osiągnąć sukces. Daje nam również dużą jasność tego, czym powinniśmy zająć się w danym momencie. Odpowiednio sprecyzowana Misja, Wizja i Wartości, są źródłem ogromnej motywacji i tym, co pcha nas do przodu, bez względu na okoliczności.

  Odkrywanie własnej Misji i Wartości oraz precyzowanie swojej Wizji, są procesem i nie zawsze przychodzą łatwo. Dla osób, które nie mają jasności co do swojego życiowego celu i chcieliby na nowo odkryć swój wewnętrzny głos, przygotowałem wyjątkowe szkolenie „Life & Career Management” z planowania życia i kariery.

  planowanie kariery szkolenie

  Podczas szkolenia będziesz mieć okazję spojrzeć w głąb siebie i na nowo zaprojektować swoje dalsze życie.

  Planowanie życia – co dalej?

  Jeśli podobał Ci się artykuł i chcesz więcej inspiracji dotyczących planowania życia, realizacji celów i nie tylko, to koniecznie:

  Będzie mi również miło, jeśli udostępnisz ten artykuł w swoich social mediach i zostawisz swój komentarz poniżej. 😉

  Dzięki, że mnie czytasz.
  Niech Moc Będzie z Tobą!
  Mariusz Tomaszewski – Coach Trener Psycholog

  Otrzymaj bezpłatnego e-booka "pięć kroków do skutecznej zmiany".

  Chcesz zwiększyć swoją szansę na sukces oraz zminimalizować ryzyko porażki w realizacji swoich celów? Receptę, jak to zrobić znajdziesz w e-booku „Pięć kroków do skutecznej zmiany”. Zapisz się do mojego newslettera, a e-booka o skutecznym wprowadzaniu zmian otrzymasz w prezencie! Trafi prosto do Twojej skrzynki e-mailowej.

  Instagram
  @mariusztomaszewski.pl

  Skontaktuj sie ze mną

  Masz jakieś pytania dotyczące moich szkoleń? Chcesz podzielić się refleksją na temat skuteczności w życiu osobistym lub biznesie? Potrzebujesz sprofilowanej oferty szkoleń dla swojej firmy? Stoisz na zawodowym rozdrożu i nie wiesz, w którym kierunku podążać? Napisz do mnie.

  • Poniedziałek - Piątek 8:00 -16:00

  • Piła, ul. Ceramiczna 19

  • +48 883 329 608

  • biuro@mtc.pl